Bc. Pavla Prokopová

Bakalářská práce

Užívání návykových látek žáky 2. stupně ZŠ z hlediska vlivu rodinného prostředí a preventivních programů

The taking of narcotics by the pupils of secondary schools from perspective of influence by family environment and by preventive educational programs
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návykovými látkami a prevencí jejich užívání. Problémy se závislostmi ve školních třídách byly a budou, ale odborníci a učitelé se snaží tento jev ve školách minimalizovat. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojem droga, okolnostem vzniku závislostí, a také jejich prevenci. V praktické části se zabýváme otázkou závislostí …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with narcotics and the prevention of drug addictions. There always been problems with addictions in schools and probably always will be. However, specialists and teachers try to find out the way how to decrease these phenomenona in schools. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes the basic terminology: a narcotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy