Bc. Martina Zdichyncová

Bakalářská práce

Košer turismus v Praze

Kosher Tourism in Prague
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám specifickým přístupem k jedné z forem cestovního ruchu, kterým je košer turismus. Košer turismus vychází z principů judaismu, který je jedním ze světových náboženských směrů. Náboženství se promítá do různých oblastí každodenního života a jeho vliv můžeme zaznamenat i ve sféře cestovního ruchu. Zejména v dnešní době globalizace dochází k významnému prolínání světa …více
Abstract:
In this thesis I deal with a specific approach to one of the forms of tourism, which is kosher tourism. Kosher tourism based on the principles of Judaism, which is one of the world's religions. Religion is reflected in various areas of everyday life, and its influence can be observed in the sphere of tourism.It is therefore important to be at least become acquainted with the history and diversity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze