Ing. Ivan Blažek

Diplomová práce

Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky - Využití nových pohledů na tradiční židovskou gastronomii a ubytování při propagaci hotelových zařízení s restaurací

Media Communications in Religious Tourism - Using New Perspectives on Traditional Jewish Cuisine and Accommodation in the Promotion of Hotels with Restaurants
Anotace:
Diplomová práce s názvem Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky; Využití nových pohledů na tradiční židovskou gastronomii a ubytování při propagaci hotelových zařízení s restaurací se zabývá částí církevní turistiky, turistiky židovské a také tím, jak může být tento segment mediálně ovlivněn. Práce bude využita při stavbě a přípravě hotelového zařízení s restaurací určeného právě pro židovskou …více
Abstract:
This diploma thesis with the topic “Media Communications in Religious Tourism; Using New Perspectives on Traditional Jewish Cuisine and Accommodation in the Promotion of Hotels with Restaurant” deals with one part of religious tourism – the Jewish tourism and how is it possible to influence this segment through the media. The thesis will be used by the preparation and building of the hotel facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze