Bc. Lenka Petrová

Diplomová práce

Stereotypizace ženy v televizní reklamě: komparace české a portugalské reklamní produkce (Tv Nova, TVI)

Steryotypization of women in tv advertismement: comaparative analysis TV Nova and TVI
Anotace:
Předmětem zájmu této práce je analýza spotů primetimové televizní reklamy nejsledovanějších stanic České republiky a Portugalska – TV Nova a TVI. V rámci dvou měsíčních vzorků analýzy, pocházejících z února a března roku 2009, se snažíme identifikovat rolové vzorce sloužící ke konstrukci hlavní ženské postavy těchto spotů. Hlavním cílem práce je tedy identifikace ideologického charakteru těchto rolových …více
Abstract:
Subject of interest of this thesis is an analysis of prime time advertising of Czech and Portuguese TV stations with the highest ratings – TV Nova and TVI. In frame of two samples recorded in February and March 2009, we try to identify the roll patterns used for the construction of the main female characters of those spots. The main objective of this thesis is an identification of ideological character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií