Bc. Jan Chalupa

Master's thesis

Development of English Terminology of Male Fashion

Development of English Terminology of Male Fashion
Anotácia:
Přestože mnoho výzkumů a publikací by věnováno etymologickým tématům. Není zde publikace, která by se věnovala pouze pánské módě. Tato práce se proto zaměřuje na etymologický původ terminologie pánské módy. Cílem práce je zjistit etymologický původ termínů pánské módy v angličtině s ohledem na jazyk, ve kterém vznikly, časové období a způsob slovotvorby. V prvních částech je definovaná terminologie …viac
Abstract:
Although many researches and publications were devoted to etymologically themed works, there is no publication that concerns specifically with male fashion. Therefore, this thesis focuses on the etymology of the terminology of male fashion. The aim of this thesis is to ascertain the etymological background of the terms of the male fashion concerning the language origin, time period and word formation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta