Theses 

Společenská odpovědnost jako motiv nákupního chování zákazníků obchodního centra – Bc. Lucie Směšná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Lucie Směšná

Diplomová práce

Společenská odpovědnost jako motiv nákupního chování zákazníků obchodního centra

Social responsibility as a motive behavior of customer shopping center

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR) a její možné implementace do fungování obchodního centra Olympia Mladá Boleslav. Práce představuje koncept společenské odpovědnosti v širších okolnostech s důrazem na nákupní chování zákazníků spolu se specifickým řízením obchodních center. Analýzou interních dokumentů určí současné postavení OC na trhu a díky CSR nabídne jednu z cest, jak zvýšit image, konkurenceschopnost firmy s ohledem na prohloubení vzájemného dialogu s klíčovými stakeholders. Pomocí výzkumné sondy zjistí postoj zákazníků k CSR, na jehož základě doporučí další kroky pro její úspěšné přijetí.

Abstract: This thesis deals with the issue of corporate social responsibility (CSR) and its possible implementation into the functioning of the shopping centre Olympia Mladá Boleslav. The dissertation talks about the concept of social responsibility in the wider circumstances with an emphasis on the purchasing behaviour of customers along with the specific management of shopping centres. Analysis of internal documents determines the current position OC on the market and thanks to CSR, will offer one of the ways to increase the image and the company's competitiveness with a view to deepening their dialogue with key stakeholders. Research will evaluate the opinion of customers and provide recommendations on the next steps for successful acceptance of CSR.

Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem, tři pilíře CSR, nákupní chování, zainteresované osoby, obchodní centrum, ekonomická oblast, sociální oblast, environmentální oblast, externí komunikace, interní komunikace. Corporate social responsibility, triple-bottom-line, shopping behaviour, stakeholders, shopping center, economic area, social area, environment area, external communication, internal communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz