Tomáš ŽITNÍK

Master's thesis

Problém lidové psychologie v současné filosofii mysli

The Problem of Folk Psychology in the contemporary Philosophy of Mind
Abstract:
V této práci se budu zabývat různými koncepty lidové psychologie v diskusích současné filosofie mysli. Nejprve uvedu obecné problémové okruhy a některé důležité termíny práce a načrtnu intence, v kterých se budu pohybovat. V další části přistoupím k analýze hlavních teorií, které se v současnosti lidovou psychologií zabývají, a to včetně některých poznatků z neurovědy a jiných kognitivních věd. Zde …more
Abstract:
In my thesis I will deal with some conceptions of folk psychology in the contemporary philosophy of mind. Firstly I will introduce general issues and some important terms of my thesis, then I will outline the intentions in which I will work. In the next part I will analyze the main theories currently dealing with folk psychology, including some findings of neuroscience and other cognitive sciences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015
Accessible from:: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽITNÍK, Tomáš. Problém lidové psychologie v současné filosofii mysli. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philosophy / Philosophy