Bc. Tomáš Ferster

Diplomová práce

Využitie UML jazyka pri návrhu vnorených informačných systémov

The embedded information system UML based design
Abstract:
This diploma thesis deals with development of imbedded information systems based on UML state diagrams and ways of generating source codes directly from the design of the state machine. Chapter one focuses on explaining basic concepts like embedded information system, UML basics, characteristics of the development tool IAR visualSTATE, description of development kit TI eZ430 CHRONOS and close connection …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vývojom vnorených informačných systémov na základe UML stavových diagramov a spôsobom generovania zdrojových kódov priamo z návrhu stavového počítača. Prvá kapitola je zameraná na vysvetlenie základných pojmov ako vnorený informačný systém, základy UML, charakteristika vývojového nástroja IAR visualSTATE, opis vývojového kitu TI eZ430 CHRONOS a úzke prepojenie vnorených informačných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management