Bc. Alžbeta Mudráková

Diplomová práce

Human resource accounting

Human resource accounting
Abstract:
The subject of this thesis is human resource accounting. The work consists of three parts. The first is focused on the definition and historical development of human resource accounting, its benefits and limitations. The second part focuses on individual models for measuring value of human resources in company. In the third section are applied selected models on Certline company, s. r. o., and determine …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je human resource accounting. Práca sa skladá z troch častí. V prvej sa venujem definovaniu a historickému vývoju human resource accounting, jeho prínosom a limitom.. V druhej časti bližšie popíšem jednotlivé modely k vyčísleniu hodnoty ľudských zdrojov v podniku. V tretej časti aplikujem vybrané modely na spoločnosť Certline, s. r. o., a stanovím hodnotu jej zamestnancov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Skalický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta