Barbora Pipová

Bakalářská práce

Rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti so zameraním na oceňovanie majetku

Human resource development of the company focusing on property valuation
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to human resources development in company focused on property valuation. The theoretical part describes the basic concepts related to human resources development and describes possibilities of human resources development. The application part of the thesis focuses on the verification of the questions. Using a questionnaire at Allianz - Slovakian Insurance Company, we …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti so zameraním na oceňovanie majetku. Teoretická časť bakalárskej práce popisuje základné pojmy spojené s rozvojom ľudských zdrojov a popisuje možnosti rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti. Aplikačná časť bakalárskej práce sa zameriava na overovanie vytýčených otázok. Pomocou dotazníkového prieskumu sme v spoločnosti Allianz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku