Kamila DUNAJOVÁ

Bakalářská práce

Vliv zvukové zátěže na úroveň jednoduché a složité reakční doby u žen

Effect of acoustic load to the level of simple and complex reaction time in women
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv reprodukované hudby při různých úrovních hlasitosti, na reakční dobu testovaných subjektů. V teoretické části byla popsána reakční doba, a jaké faktory reakční dobu ovlivňují. V praktické části jsme se věnovali již samotnému měření testovaných osob. K výzkumu byl použit Digital Sound Level Meter AZ8922, přístroj na reprodukovanou hudbu, a systém Fitro Agility Check …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the impact of recorded music at different volume levels, a reaction time test subjects. The theoretical part was described reaction time, which include factors that affect reaction time. In the practical part we focused on the measurement itself already tested individuals. The research was used Digital Sound Level Meter AZ8922, device for music and a system Fitro Agility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUNAJOVÁ, Kamila. Vliv zvukové zátěže na úroveň jednoduché a složité reakční doby u žen. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta