Lukáš Homola

Bachelor's thesis

Hospodářská politika v době krize, analýza příčin a ukazatelů hospodářských krizí v ČSR a ČR prizmatem hospodářských cyklů

Economic policy in times of crisis, analysis of causes and indicators of economic crises in the ČSR and the Czech Republic by the economic cycles
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce „ Hospodářská politika v době krize, analýza příčin a ukazatelů hospodářských krizí v ČSR a ČR prizmatem hospodářských cyklů“ je zevrubná analýza současné české a prvorepublikové ekonomiky v období před a po vypuknutí velkých finančních krizí a hospodářsko-politických opatření, přijatých v reakci na tyto krize. Nástin vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů a s tendencemi …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis "Economic Policy during the The aim of my bachelor thesis „Economic policy in times of crisis, analysis of causes and indicators of economic crises in the ČSR and the Czech Republic by the economic cycles" is a comprehensive analysis of the Czech and the First Republic economics in the period before and after the outbreak of major financial crises and the economic and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Dana Viktorová, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.