Theses 

Hospodářská politika a vývoj makroekonomických veličin v ČR – Bc. Radek Řezáč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Řezáč

Diplomová práce

Hospodářská politika a vývoj makroekonomických veličin v ČR

Economic Policy and Development of Macroeconomic Variables in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se zabývá zkoumáním hospodářské politiky a vývoje makroekonomických veličin v České republice, a to v návaznosti na vypořádání následků finanční krize. Cílem práce je vyhodnotit účinnost hospodářské politiky v České republice prostřednictvím vybraných makroekonomických ukazatelů. Hodnocení české ekonomiky je provedeno také ve srovnání se Spojenými státy americkými a státy Eurozóny. Pro hodnocení je používán například magický čtyřúhelník a index útrap.

Abstract: This diploma thesis examines the economic policy and macroeconomic indicators in the Czech Republic after the financial crisis. The objective is to evaluate the effectiveness of economic policy in the Czech Republic through selected macroeconomic indicators. Furthermore, the Czech economy is compared to the United States and the eurozone economy. There are calculated for example the magic quadrangle or the misery index.

Klíčová slova: Hospodářská politika, makroekonomické ukazatele, finanční krize, magický čtyřúhelník, index prosperity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz