Roman Sarychev

Bachelor's thesis

The Role of New Media in a Modern Marketing Communication

The Role of New Media in a Modern Marketing Communication
Abstract:
Tato práce je věnovaná novým možnostem marketingové komunikace – novým médiím. Především se jedná o sociální sítě, které jsou novodobým nástrojem pro propagaci podniku a jeho produktu. V práci je vymezen přínos nových médií, zejména sociálních sítí pro marketingovou komunikaci v podnikatelské oblasti, pro nové možnosti propagace. Praktická část práce je případovou studií, která je založena na rozboru …more
Abstract:
This work is devoted to new possibilities of marketing communication - new media. Above all, these are social networks, which are a modern tool for promoting a company and its product. The work defines the contribution of new media, especially social networks for marketing communication in the business area, for new opportunities for promotion. The practical part of the work is a case study, which …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: MSc Mirela Moldoveanu
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní