Marie Cieslarová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s MRSA

Nursing Care of a Patient with MRSA
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika ošetřovatelské péče o pacienty s MRSA na standardních nemocničních odděleních. Teoretická část se věnuje nozokomiálním nákazám, charakterizuje bakterii Methicilin rezistentní Stafylokokus aureus a popisuje bariérovou ošetřovatelskou péči. Praktická část zjišťuje pomocí pozorování, zda všeobecné a praktické sestry dodržují bariérový ošetřovatelský režim u pacientů …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis are the nursing care problems of the patients with MRSA on a standard hospital ward. A theoretical part deals with the nosocomial infection, charac-terises bacteria Methicillin resistant Staphylococcus aureus and describes the barrier nursing care. A practical part deals with a privy observation, if general and practical nurses adhere barrier nursing care in patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Silvie Treterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cieslarová, Marie. Ošetřovatelská péče o pacienta s MRSA. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe