Bc. Lukáš WITZ

Diplomová práce

Rozpoznávání názvů značek v sociálních mediích

Recognition of brands in social media
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat metody používané pro rozpoznávání pojmenovaných entit, z těchto technik jednu vybrat, implementovat, ověřit funkčnost porovnáním s již existujícími systémy a následně aplikovat na data pocházející ze sociálních médií, v nichž identifikuje názvy organizací a produktů. Implementované řešení staví na knihovně pro strojové učení Brainy a pro realizaci používá jí poskytovaný algoritmus …více
Abstract:
The goal of this thesis is to survey methods used for the Named-entity recognition, to choose one, implement it, verify the functionality by comparing it to an already existing system and apply it on data extracted from social media and recognize names of products and organisations. The implemented solution builds on a machine learning library named Brainy and uses its Conditional Random Fields implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Konkol, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WITZ, Lukáš. Rozpoznávání názvů značek v sociálních mediích. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství