Theses 

Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet – Bc. Hana AMBROŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana AMBROŽOVÁ

Diplomová práce

Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet

The impact of sports leisure activities on a family budget

Anotace: Tématem diplomové práce je Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje nejdůležitějším pojmům pro tuto práci, jako je volný čas, sport, rodina, hospodaření domácnosti a charakteristice vybraných domů dětí a mládeže (DDM). Hlavním cílem praktické části bylo zjistit dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet pomocí dotazníkového šetření. Výsledky jsou uspořádány do tabulek a grafů.

Abstract: This master´s thesis deals with The impact of sports leisure activities on a family Budget. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part focuses on most concepts that are important for this topic, such as leisure time, sport, family, managing of household budget and the characteristic of chosen Houses Children and Youth (DDM). The main goal of the practical part is find out the impact of sports leisure activities on a family budget through a questionnaire. The results are organized in charts and graphs.

Klíčová slova: volný čas, rodina, sport, rodinný rozpočet, dítě

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

AMBROŽOVÁ, Hana. Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz