Aneta VYROUBALOVÁ

Bakalářská práce

Vliv přistěhovalectví na Velkou Británii

The Influence of Immigration on Great Britain
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to show what influence the immigration has on Great Britain. The paper is divided into three sections dealing with the immigration in the historical context, with modern immigration, and with a literary analysis. The historical immigration focuses mostly on the period from the expansion of the Roman Empire to Britain to the conquest of Britain by the Normans in …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jaký vliv mělo a má na Británii přistěhovalectví. Práce je rozdělena do tří větších celků zabývajících se historickou imigrací, moderní imigrací a literární analýzou. Historická imigrace se zaměřuje zejména na období od expanze římské říše do Británie až po dobytí Anglie Normany v roce 1066, kdežto druhá část seznamuje s příchodem přistěhovalců ve 20. a 21. století …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYROUBALOVÁ, Aneta. Vliv přistěhovalectví na Velkou Británii. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta