Bc. Martina Stejskalová

Diplomová práce

Vliv členění nákladů a výnosů na výši základu daně a způsobilé náklady u nestátních neziskových organizací

impact of costs and revenue division on amount of tax base and eligible costs of nongovernmental nonprofit organizations
Anotace:
Činnost NNO získává různé formy podpory jako projev uznání významu jejich čin-nosti. Vzhledem k požadavku na účelové, hospodárné a efektivní využití podpory vyžadují poskytovatelé podpory, aby NNO účelově členili náklady a výnosy podpo-řených činností a vedli jejich oddělenou evidenci. Samotná metoda členění je ponechána na rozhodnutí NNO, které tak vzniká prostor pro daňovou a dotační optimalizaci …více
Abstract:
NGOs are given aid to finance their activities which reflects recognition of their importance. To secure special-purpose, economical and efficient use of their sup-port grantors request cost and revenue division of supported activities and keep-ing separated records. The choice of methodology is usually left up to each NGOs. This gives NGOs a opportunity of tax avoidance and financial aid optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kb37gq kb37gq/2
23. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
23. 5. 2017
Zerdaloglu, S.
23. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.