Mgr. Miroslav HRICZ

Bachelor's thesis

Dilemata v práci zástupců ředitelů základních škol

Dilemmas in practice of elementary school deputy headmasters
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dilematy v práci zástupců ředitelů základních škol. Teoretická část vymezuje základní pojmy. Dále popisuje pozici zástupce ředitele základní školy, kompetenční model zástupce ředitele a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem empirické části je identifikovat a analyzovat dilemata, která zástupci ředitelů zažívají. K tomu využívám metodu individuálních rozhovorů …more
Abstract:
This bachelor thesis investigates dilemmas in the work of primary school deputy heads. The theoretical part introduces the basic concepts. It also describes the position of the deputy headmaster, the competency model of the deputy headmaster, adaptation and further education of teaching staff. The empirical part aims to identify and analyze dilemmas, that are deputy heads experiencing. I use method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRICZ, Miroslav. Dilemata v práci zástupců ředitelů základních škol. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses kbhoq0 kbhoq0/2
26/6/2020
Folders
Files
MARKLOVÁ, E.
27/6/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.