Mgr. Miroslav HRICZ

Bachelor's thesis

Dilemata v práci zástupců ředitelů základních škol

Dilemmas in practice of elementary school deputy headmasters
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá dilematy v práci zástupců ředitelů základních škol. Teoretická část vymezuje základní pojmy. Dále popisuje pozici zástupce ředitele základní školy, kompetenční model zástupce ředitele a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem empirické části je identifikovat a analyzovat dilemata, která zástupci ředitelů zažívají. K tomu využívám metodu individuálních rozhovorů …viac
Abstract:
This bachelor thesis investigates dilemmas in the work of primary school deputy heads. The theoretical part introduces the basic concepts. It also describes the position of the deputy headmaster, the competency model of the deputy headmaster, adaptation and further education of teaching staff. The empirical part aims to identify and analyze dilemmas, that are deputy heads experiencing. I use method …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRICZ, Miroslav. Dilemata v práci zástupců ředitelů základních škol. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses kbhoq0 kbhoq0/2
26. 6. 2020
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
27. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.