Shikai Gao

Bachelor's thesis

Evaluation of Profitability of a Company in the Real Estate Industry

Evaluation of Profitability of a Company in the Real Estate Industry
Abstract:
With the development of China's market economy, real estate investment is more and more active, and real estate transactions are more and more frequent. This paper aims to analyze the profitability of Evergrande group and explore the impact of profitability on the development of Evergrande group. The data in this paper comes from the 2015-2019 annual report of Evergrande group. Profitability refers …more
Abstract:
With the development of China's market economy, real estate investment is more and more active, and real estate transactions are more and more frequent. This paper aims to analyze the profitability of Evergrande group and explore the impact of profitability on the development of Evergrande group. The data in this paper comes from the 2015-2019 annual report of Evergrande group. Profitability refers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 10. 2021
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava