Tomáš Fabian

Bakalářská práce

Finančná stabilita a záťažové testy bánk v EÚ

Finanční stabilita a zátěžové testy bank v EU
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o finanční stabilitě, která je v současnosti frekventovaným pojmem mezi ekonomickými, ale i politickými subjekty, hlavně v otázce jejího obnovování či udržování. Cílem této práce je vykreslení současných opatření EU na podporu finanční stability a analýza parametrů a výsledků posledního zátěžového testování EBA. Teoretická část rozebírá pojmy finanční stabilita a systémové …více
Abstract:
Presented thesis deals with the financial stability and particularly with its recovery and maintaining, which has been lately discussed not only within economic community but also within policy makers. This thesis aims to outline current EU measures taken to bolster the financial stability and to analyze the parameters and the outcomes of the latest EBA stress tests. Theoretical part of the thesis …více
Abstract:
Táto bakalárska práca pojednáva o finančnej stabilite, ktorá je v súčasnosti frekventovaným pojmom medzi ekonomickými, ale aj politickými subjektmi, hlavne v otázke jej obnovovania či udržiavania. Cieľom tejto práce je vykreslenie súčasných opatrení EÚ na podporu finančnej stability a analýza parametrov a výsledkov posledného záťažového testovania EBA. Teoretická časť rozoberá pojmy finančná stabilita …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Špániková
  • Oponent: Milan Matejašák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56724