Bc. Matúš Dunaj

Bakalářská práce

Aplikace teorie parity kupní sily na produkty firmy Ikea

Application of purchasing power parity theory on products of company IKEA
Abstract:
This bachelor thesis deals with an application of a purchasing power parity (PPP) theory on products of the company IKEA. In the first chapter, the thesis provides a theoretical framework for clarification of purchasing power parity concept and laws, on which this concept is based on. Created consumer baskets consequently serve for calculations that are interpreted in following chapters. The result …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou teórie parity kúpnej sily na produkty firmy IKEA. Práca vo svojej prvej časti poskytuje teoretický rámec pre ozrejmenie konceptu parity kúpnej sily azákonov, na ktorých je tento koncept založený. Vytvorené spotrebné koše následne slúžia k výpočtom, ktoré sú v ďalších častiach práce interpretované. Výsledkom je zistenie, s akou presnosťou sa zhodujú parity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika