Bc. Kateřina Gižová

Bakalářská práce

Testování teorie parity kupní síly

Purchasing Power Parity Testing
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Testování parity kupní síly“ je ověřit platnost relativní verze parity kupní síly pro vybrané evropské země, tedy Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Teorii parity kupní síly budu pro tyto země zkoumat vůči euru a využiji k tomu dvě různé metody. První metoda spočívá ve vyjádření reálného směnného kurzu, jenž budu následně testovat Dickey …více
Abstract:
The main goal of the bachelor’s theses “Purchasing Power Parity Testing” is to verify the validity of the relative version of purchasing power parity in Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria and Croatia. I will verify the theory of purchasing power parity in relation to Euro and I will apply two different methods. First, I utilize the method of real exchange rate, where I test the real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Fitzová
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta