Karel STEJSKAL

Bakalářská práce

Integrace a asimilace přistěhovalců z Vietnamu v průběhu dvou generací.

Integration and assimilation of immigrants from Vietnam during the two generations.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na život vietnamských imigrantů v České republice a možnost jejich integrace a jejich zájem o integraci. Poukazuje na rozdílnost jazyka, kulturních zvyklostí i celého životního stylu obou národů. Zároveň se zabývá přístupem Čechů k těmto přistěhovalcům. Praktická část je založena na průzkumu mezi příslušníky obou etnik a zdůrazňuje rozdílnou schopnost integrace u přistěhovalců …více
Abstract:
The thesis is focused on the life of Vietnamese immigrants in the Czech Republic and the possibility of their integration and their interest in the integration. It points to the diversity of language, cultural practices and the whole lifestyle of both nations. It also deals with stance Czech people to those immigrants. The research is based on a survey among members of both ethnic groups and emphasizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Oldřich Solanský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEJSKAL, Karel. Integrace a asimilace přistěhovalců z Vietnamu v průběhu dvou generací.. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / občanská výchova - technická výchova