Bc. Michaela MIKŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza využití e-marketingu ve firmě Bonesprit

Analyse of improvement e-marketing in company bonesprit
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetu, moderního média využitelného pro marketingové komunikace. Pozastavuje se nad jeho současným využitím zejména v Evropě a srovnává se současným stavem v České republice. Obsahem práce jsou jednotlivé části e-marketingu, od komunikačního mixu na internetu, přes druhy e-marketingu, až po implementaci elektronického marketingu do firmy bonesprit. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Internet, a modern medium which could be used for marketing communications. The comparison of the usage of Internet in the European countries and the Czech Republic was made here. The work describes principles of e-marketing, continues with communication mix on Internet, kinds of e-marketing and finishes with implementation of e-marketing in the bonesprit company. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007
Identifikátor: 6953

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKŠÍKOVÁ, Michaela. Analýza využití e-marketingu ve firmě Bonesprit. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing