Bc. Michaela MIKŠÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza využití e-marketingu ve firmě Bonesprit

Analyse of improvement e-marketing in company bonesprit
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetu, moderního média využitelného pro marketingové komunikace. Pozastavuje se nad jeho současným využitím zejména v Evropě a srovnává se současným stavem v České republice. Obsahem práce jsou jednotlivé části e-marketingu, od komunikačního mixu na internetu, přes druhy e-marketingu, až po implementaci elektronického marketingu do firmy bonesprit. …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Internet, a modern medium which could be used for marketing communications. The comparison of the usage of Internet in the European countries and the Czech Republic was made here. The work describes principles of e-marketing, continues with communication mix on Internet, kinds of e-marketing and finishes with implementation of e-marketing in the bonesprit company. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2007
Identifier: 6953

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2007
  • Supervisor: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKŠÍKOVÁ, Michaela. Analýza využití e-marketingu ve firmě Bonesprit. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 04. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing