Bc. Marek Tuhársky

Bachelor's thesis

Nástroj pro kreslení molekulárních motivů v HTML/JavaScript

A Tool for Drawing Molecular Motives in HTML/JavaScript
Abstract:
Content of this thesis is description of MotiveQuery language, short overview of tools for drawing molecular motives, review of conventions and approaches for molecular drawing and description of tools used for implementation. In the practical part is described implementation of tool for drawing molecular motives in HTML and JavaScript languages.
Abstract:
Obsahem této práce je popis jazyka MotiveQuery, stručný přehled existujících nástrojů na kreslení molekulárních motivů, přiblížení konvencí a přístupů pri kreslení motivů a přehled použitých nástrojů. V praktické části je popsaná implementace nástroje na kreslení molekulárních motívů v jazycích HTML a JavaScript.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Prokop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing