Bc. Zuzana Losová

Diplomová práce

Význam emocí v komunikaci značky luxusních oděvů MUZ

The Significance of Emotions in Communication of the Brand of Luxury Clothing MUZ
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem významu emocí v marketingové komunikaci na příkladu nově založené značky luxusních oděvů MUZ. Hlavním cílem práce je na základě vlastního kvalitativního výzkumu identifikovat a následně interpretovat emoce, preference a očekávání, které si současní a potenciální zákazníci spojují se značkou MUZ a zjištěné poznatky dále využít při návrhu komunikační strategie značky …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of the importance of emotions in marketing communication on the example of the newly established brand of luxury clothing MUZ. The main aim of the thesis is to identify and interpret the emotions, preferences and expectations that current and potential customers associate with the MUZ brand based on the own qualitative research and use the findings further in the design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Losová, Zuzana. Význam emocí v komunikaci značky luxusních oděvů MUZ. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe