Bc. Lucie Ryšavá

Master's thesis

Vnější ochrana Schengenského prostoru a agentura Frontex

The External Security of the Schengen Area and the Frontex Agency
Abstract:
Tato práce je zaměřena na Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex). Cílem je zjistit, zda dochází ke sdílení nákladů mezi státy při kontrole vnějších hranic a zda přispívá agentura ke zvýšení bezpečnosti vnějších hranic.
Abstract:
This thesis is focused on European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of The European Union (Frontex). The aim is to examine whether states share the costs of external border control and whether the Agency enhances security of the external borders.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / European Studies