Bc. Lucie Ryšavá

Master's thesis

Vnější ochrana Schengenského prostoru a agentura Frontex

The External Security of the Schengen Area and the Frontex Agency
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex). Cílem je zjistit, zda dochází ke sdílení nákladů mezi státy při kontrole vnějších hranic a zda přispívá agentura ke zvýšení bezpečnosti vnějších hranic.
Abstract:
This thesis is focused on European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of The European Union (Frontex). The aim is to examine whether states share the costs of external border control and whether the Agency enhances security of the external borders.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies