Bc. Kateřina Mynářová

Diplomová práce

Proměny představ o práci pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Variations of Views Considering Services of Social Workers in Low-threshold Facility for Children and Young People
Anotace:
Magisterská diplomová práce se věnuje proměnám představ o práci pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tato práce je rozdělena na dvě části — část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se dále dělí na dvě hlavní kapitoly. První kapitola se zabývá sociální prací a profesí sociálního pracovníka. Přibližuje předpoklady a požadavky pro výkon této profese, uvádí specifika práce i …více
Abstract:
Thesis deals with variations of views considering services of social workers in low-threshold facility for children and young people. Thesis is divided into two parts – a theoretical part and an empirical part. The theoretical part contains two main chapters. The first chapter deals with social work and profession of social worker. It draws on qualifications and requirements for such profession, gives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta