Bc. Michaela Muselíková

Bakalářská práce

Individualismus v rámci „Čínského snu“ z pohledu generace Z Chinese

Generation Z’s Perspective on Individualism within the Chinese Dream
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na přístup současné čínské, konkrétně šanghajské, generace Z k individualismu v rámci čínských reálií, jakou důležitost pro ně mají individualistické hodnoty a do jaké hloubky prožívají rozpor mezi individualistickými/kolektivistickými tendencemi a tradičním postojem čínské společnosti k životu.
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the approach of Chinese generation Z, namely in Shanghai, towards individualism in the context of Chinese culture and history. On how much importance is given to individualistic values and what impact has the clash of individualistic/collectivist tendencies with the Chinese traditional way of living on their lives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta