Bc. Michaela Muselíková

Bachelor's thesis

Individualismus v rámci „Čínského snu“ z pohledu generace Z Chinese

Generation Z’s Perspective on Individualism within the Chinese Dream
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na přístup současné čínské, konkrétně šanghajské, generace Z k individualismu v rámci čínských reálií, jakou důležitost pro ně mají individualistické hodnoty a do jaké hloubky prožívají rozpor mezi individualistickými/kolektivistickými tendencemi a tradičním postojem čínské společnosti k životu.
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the approach of Chinese generation Z, namely in Shanghai, towards individualism in the context of Chinese culture and history. On how much importance is given to individualistic values and what impact has the clash of individualistic/collectivist tendencies with the Chinese traditional way of living on their lives.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta