Bc. Jaroslav Belza

Bachelor's thesis

Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap

Contributors to humanitarian mapping and OpenStreetMap
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem motivace dobrovolných přispěvatelů projektů humanitárního mapování. V rešeršní části kromě teorie motivace zkoumá také problematiku nakládání s jejich osobními údaji a zabývá se i vztahem mezi kvalitou a kvantitou produkovaných VGI dat. V praktické části pak zkoumá motivaci přispěvatelů na vzorku českých a slovenských dobrovolníků angažujících se v humanitárním …more
Abstract:
This thesis focuses on the research of the motivation of voluntary contributors to humanitarian mapping projects. In the theoretical part, it examines the handling of personal data of contributors and the relationship between quality and quantity of produced VGI data. In the practical part, it analyses the motivation on the sample of volunteers from the Czech and Slovak Missing Maps project community …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jakub Trojan, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics