Theses 

CSR jako nástroj pro posílení image firmy – Bc. Mgr. Zuzana Brenesselová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mgr. Zuzana Brenesselová

Diplomová práce

CSR jako nástroj pro posílení image firmy

CSR as a tool for strengthening of corporate image

Anotace: Předmětem diplomové práce je identifikovat, pospat a analyzovat aktivity CSR, jež jsou využívány v oblasti bankovnictví skupinou Erste Group Bank. Teoreticko-metodologická část se zabývá společenskou odpovědností firem, jejími principy a hodnocením veřejností. Toto téma je zasazeno do kontextu firemní identity a image. Prakticko-aplikační část popisuje koncepty společenské odpovědnosti realizované v rámci skupiny Erste Group Bank, konkrétně společnostmi Erste Bank Oesterreich a Česká spořitelna. Obě společnosti a jejich aktivity v oblasti ekonomické, ekologické a sociální jsou představeny samostatně. Výsledkem je konfrontace těchto aktivit s teoretickými poznatky i jejich vzájemná komparace a zhodnocení.

Abstract: The subject of the thesis is to identify, describe and analyse CSR activities used in the field of banking by Erste Group Bank. The theoretical and methodological part generally describes corporate social responsibility, its principles and public perception. This topic is contextualized with corporate identity and image. The practical and analytical part describes corporate social responsibility activities within Erste Group Bank, namely by Erste Bank Oesterreich and Ceska sporitelna. Both companies, their economic, environmental and social activities are introduced separately. The aim of the thesis is to compare and assess these activities.

Klíčová slova: Image, firemní identita, společenská odpovědnost firem – CSR, spořitelnictví, Česká spořitelna, Erste Bank Oesterreich, Erste Group Bank Image, corporate identity, corporate social responsibility – CSR, saving banks, Erste Group Bank

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz