Bc. Petr BARTOŇ

Diplomová práce

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce.

-

Interdisciplinary relationships at the level of the planned curriculum in the educational areas of Mathematics and its Applications and Man and the World of Work.
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je vytvořit soubor úloh pro výuku na základní škole. Diplomová práce je zaměřena především na realizaci úloh z praxe. V teoretické části se zabývám souhrnem mezipředmětových vztahů mezi popisovanými obory v této práci, počítačovou podporou, výběrem 3D CAD programů na základní škole s ohledem na cenovou dostupnost a pravidly technického kreslení. Praktická část se věnuje pracovním …více
Abstract:
The goal of my diploma thesisis to create a set of tasks for education at basic school. This thesis is especially focused on realization of tasks from practice.In theoretical part I deal with complex of inter-subject relations between described branches in this work, computer support, selection of 3D CAD programmes at basic school with regard to price availability and technical designing (drawing) …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇ, Petr. Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce.. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses khp55a khp55a/2
22. 12. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
22. 12. 2016
Bulanova, L.
23. 12. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.