Nathalie ZOGLOBOSSOU

Bakalářská práce

The American Dream Through the Eyes of African Americans

The American Dream Through the Eyes of African Americans
Abstract:
The bachelor thesis ?American Dream through the eyes of African Americans? deals with previous and current dreams of African Americans in the United States and describes their long journey to achieve equality and an opportunity to fulfill their wishes and goals. The term ?American Dream? and its significance and influence on the American society is explained in the first part of the thesis. Subsequently …více
Abstract:
Bakalářská práce ?American Dream through the eyes of African Americans? se zabývá dřívějšími a současnými sny Afroameričanů ve Spojených Státech a popisuje jejich dlouhou cestu za dosažením rovnoprávnosti a možnosti plnit si své přání a cíle. V první části práce je vysvětlen pojem Americký sen a jeho význam a vliv na americkou společnost. Na tuto část navazuje historický kontext a problémy, kterým …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOGLOBOSSOU, Nathalie. The American Dream Through the Eyes of African Americans. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta