Bc. Iveta Lošťáková

Diplomová práce

Vztah terénních sociálních pracovníků a uživatelů drog

Relationship between outreach social workers and drug users
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vztahem mezi terénními sociálními pracovníky a jejich klienty (uživateli nealkoholových drog). Hlavním cílem práce je poukázat na faktory, které napomáhají či naopak brání pracovníkům v navazování a následném udržování a rozvoji vztahu s jejich klienty. Pro teoretické ukotvení tématu byly nejprve definovány základní pojmy, konkrétně terénní sociální práce …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the relationship between outreach social workers and their clients (non-alcohol drug users). The main objective is to point out factors that help or obstruct outreach workers in the establishment and subsequent maintenance and development of the relationship with their clients. To provide the theoretical background, basic terms will be defined, namely outreach social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta