Barbora Palátová

Diplomová práce

Předcházení šoku z reality u studentů učitelství pro první stupeň základní školy

Preventing reality shock in future primary school teachers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem šoku z reality u studentů učitelství prvního stupně základní školy. Cílem práce bylo zjistit, zda je možné sledovat a analyzovat šok z reality již u studentů-budoucích učitelů. I v období profesního startu vstupují budoucí učitelé do reálného prostředí školy, a proto v centru zájmu diplomové práce bylo sledování jejich počáteční profesionalizace. Práce má empirický …více
Abstract:
The master's thesis deals with the topic of reality shock in students in the field of teaching for the first stage of primary schools. The thesis aims to determine whether it is possible to monitor and analyze the shock of reality already in students - future teachers. Even during the professional start, future teachers enter the school's actual environment, and therefore the focus was to monitor their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Palátová, Barbora. Předcházení šoku z reality u studentů učitelství pro první stupeň základní školy. Zlín, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy