Theses 

Podniková kultura v konkrétním podniku – Jana Štěpánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Štěpánková

Bakalářská práce

Podniková kultura v konkrétním podniku

Anotace: Práce je zaměřena na téma podnikové kultury. V dnešní době neustále se měnícího prostředí, přibývajících změn a konkurentů, je toto téma jedno z klíčových, kterému by měl podnik věnovat pozornost. Práce poukazuje na důležitost podnikové kultury jako nástroje na dosažení integrace, výkonnosti a efektivnosti podniku s motivovanými a oddanými pracovníky. Skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část mapuje teoretické poznatky o podnikové kultuře jako například její definice, úrovně, prvky a další. Praktická část se zaměřuje na konkrétní podnik a zkoumání jeho kultury, k čemuž byly zvoleny metody dotazníkového šetření a rozhovoru. Na základě analýzy výsledků, práce navrhuje několik kroků na posílení této kultury.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the topic of corporate culture. In the modern-day, constantly changing environment, which is caused by ongoing increase in the number of changes and competitors, this becomes a key area businisses should consider. The text points out the importance of corporate culture as an instrument of achieving integration, output growth and efficiency in a company with highly motivated and dedicated employees. The whole thesis is split up into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part concludes findings of current research on corporate culture such as its exact definition, levels, elements, etc. The practical part focuses on a specific business and observation of its corporate culture through both qualitative and quantitative survey. Based on the analysis of results, the thesis suggests ways of improvement in the given case.

Klíčová slova: hodnoty, kultura, organizace, podnik, podniková kultura, normy, řízení lidských zdrojů, values, culture, organizatio, company, corporate culture, standards, human resources management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:32, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz