Miroslava NOVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Pražský lingvistický kroužek a jeho přínos pro strukturalismus v antropologii

The Prague Linguistic Circle and Its Asset to the Structuralism In Anthropology
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na Pražský lingvistický kroužek a vliv, který měla strukturální lingvistika na formování strukturální antropologie. Práce obsahuje představení zakladatele moderní jazykovědy Ferdinanda de Saussura, dále pak pražské školy, některých jejích představitelů a konceptů. Následuje popis strukturální antropologie a jejího nejvýznamnějšího představitele Clauda-Lévi Strausse. Vliv …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Prague linguistic circle and the impact of the structural linguistics on the forming of structural anthropology. The thesis contains the introduction of Ferdinand de Saussere, the founder of modern linguistics. It also introduces the Prague school and some of its representatives and concepts. The following part is dedicated to the description of the structural anthropology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁČKOVÁ, Miroslava. Pražský lingvistický kroužek a jeho přínos pro strukturalismus v antropologii. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická