Jiří DRÁPAL

Bakalářská práce

Zásah výjezdové skupiny ZZS u dopravní nehody před příjezdem jednotek PO

Paramedic interventions during traffic accident before fire department unit arrival
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nebezpečí vyplývající z bezpečnostních prvků vozidel a dalších možných rizik vzniklých v důsledku dopravní nehody pro výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby. Teoretická část se zabývá popisem složek integrovaného záchranného systémů a jejich činností na místě zásahu. Systémy aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech se zaměřením na ta, která jsou potenciálně …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on dangers arising from the vehicles safety features and other possible risks resulting from traffic accidents to crews of Emergency Medical Services. The theoretical part describes the Integrated rescue systems and their activities on-site intervention. Systems of active and passive safety in vehicles, focusing on those that are potentially dangerous for the crews of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Milan Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁPAL, Jiří. Zásah výjezdové skupiny ZZS u dopravní nehody před příjezdem jednotek PO. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta