Bc. Vít Tomšic

Bachelor's thesis

Ziskovost komerčních bank a hlavní faktory mající vliv na vývoj ziskovosti bank v ČR

Profitability of commercial banks and the main factors of its development in Czech Republic
Anotácia:
V poslední době výrazně sílí tlak akcionářů na hospodářské výsledky bank. O to důležitjěší je, aby management bank znal podrobně strukturu zisku, kterého banka dosahuje. Tato práce by měla čtenáři přinést teoretický vhled do této problematiky, především způsob měření ziskovosti a faktorů, které ziskovost nejvíce ovlivňují. Dále práce přináší vývoj ziskovosti českého bankovního sektoru a srovnání ziskovosti …viac
Abstract:
There is a strong pressure of shareholders on economic results of banks recently. This makes much more important for bank management to know a structure of profit in detail which the bank makes. This thesis should provide a Reader with an insight into this issue, especially ways of profit measuring and factors that affect profitability. Development of profitability of Czech banking sector and comparison …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta