Bc. Viktorie Harásková

Bakalářská práce

Vztah mezi daty z time-lapse a výskytem aneuploidií

Relationship between time-lapse data and aneuploidy occurence
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popsat význam metody time-lapse, která podporuje metody preimplantačního genetického testování. Používá se k výběru perspektivních embryí, má potenciál vyřadit část embryí aneuploidních. V první části práce je popsán vývoj lidských pohlavních buněk a možné příčiny vzniku aneuploidií. Aneuploidní buňky mohou pocházet z meiotického dělení i z dělení mitotického. Chromozomové …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the significance of the time-lapse method, which is supporting preimplantation genetic testing methods. It is applied for the selection of promising embryos, it has the potential to eliminate a part of aneuploid embryos. The first part describes the development of human germ cells and possible causes of aneuploidy. Aneuploid cells could origin of meiotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma