Martin KOVAŘÍK

Bakalářská práce

Technické způsoby integrace poplachových systémů

Techniques of Integration of Alarm Systems
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou technických požadavků na poplachové systémy z hlediska jejich integrace, vyplývajících z právních předpisů a technických norem. V této části práce je rovněž proveden popis jednotlivých technických možností, jak realizovat integraci poplachových a nepoplachových aplikací. Součástí praktické části je analýza a komparace produktů, které se používají …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with analysis of technical requirements for alarm systems in terms of their integration, arising from legislation and technical standards. In this part of the work is also carried out a description of the technical possibilities, how to realize the integration of alarm and non-alarm applications. The practical part includes an analysis and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍK, Martin. Technické způsoby integrace poplachových systémů. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe