Ing. Jitka Běhanová

Bakalářská práce

Specifika spolupráce pedagogů a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení záškoláctví

Specifics of cooperation between educators and departement of social and legal protection of children during solving truancy
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Specifika spolupráce pedagogů a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení záškoláctví“ se zabývá povahou spolupráce mezi pedagogy a kurátory pro děti a mládež při řešení problematické školní docházky žáků na druhém stupni základních škol, která nabývá podoby záškoláctví. Hlavní výzkumná otázka, na kterou bakalářská práce zkouší odpovědět, se zaměřuje na identifikaci …více
Abstract:
The bachelor paper named ‘Specifics of co-operation between teachers and The Office for Social and Legal Protection of Children in dealing with truancy deals with the nature of co-operation between teachers and curators when dealing with problems in school attendance of junior school pupils, which takes the form of truancy. The main research question, which the bachelor's thesis tries to answer, focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Martinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta