Bc. Martin Kyral

Diplomová práce

Paralelní genetické algoritmy

Parallel Genetic Algorithms
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl navrhnout a v praktické části implementovat vhodnou metodu migrace při paralelním běhu genetických algoritmů v systému Yucca. Dálším cílem bylo provést měření výkonu těchto paralelních GA a na základě jejich výsledků měření optimalizovat parametry výpočtu.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to design and implement appropriate method of migration during parallel computation of genetic algorithms in the system Yucca. The other goal was to measure the performance of the parallel GA and to optimize parameters of the computation according to the results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika