Matěj Michalik

Bachelor's thesis

Stav životního prostředí v Českém Těšíně

The State of Environment in Český Těšín
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá stavem životního prostředí ve městě Český Těšín. Teoretická část představuje základní a nejdůležitější pojmy z oblasti životního prostředí, způsoby zne-čišťování vody a ovzduší a samozřejmě nejdůležitější zákony zabývající se životním pro-středím. Praktická část stručně charakterizuje město Český Těšín a zhodnocuje stávající stav život-ního prostředí ve všech jeho složkách …more
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the environment situation in Český Těšín. The theoretical part represents basic and most important concepts in environment area, methods of air and water polluting, as well as the key laws dealing with the environment. The practical part of bachelor thesis shortly describes Český Těšín as the city and analyzes the current situation of environment in all its parts. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016
Accessible from:: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jaromír Maňásek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Michalik, Matěj. Stav životního prostředí v Českém Těšíně. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe